Skip to content

O Militzer & Münch Polska

militzer-und-muench-group (22)

O FIRMIE

Militzer & Münch International Holding AG reprezentowany jest w Polsce przez firmę M&M air sea cargo S.A. – dostawcę usług spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz obsługi celnej. Ponadto firma oferuje usługi w zakresie project cargo. Zespół ekspertów M&M zorganizuje transport linii montażowych i innych elementów ponadgabarytowych, a także pomoże w planowaniu i realizacji nawet najbardziej skomplikowanych dostaw ładunków niestandardowych.

Firma wdrożyła systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015 certyfikowane przez Lloyd’s Register, Wewnętrzny System Kontroli certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Certyfikat AEO.

PORTRET GRUPY M&M

Militzer & Münch International Holding AG jest znanym i cenionym międzynarodowym dostawcą rozwiązań logistyczno – transportowych. Grupa M&M rozpoczęła działalność w 1880 roku w Niemczech. Aktualnie siedziba firmy znajduje się w St. Gallen w Szwajcarii, a sieć M&M tworzy 40 przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na podstawie przepisów prawa lokalnego, mających łącznie ponad 100 oddziałów w 33 krajach Europy, Azji i Afryki.

W ramach całej sieci M&M oferowane są kompleksowe usługi logistyczne i spedycyjne w przewozach drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich oraz pełne spektrum usług związanych z obsługą celną towarów. M&M oferuje najwyższą jakość obsługi Klienta, co możliwe jest dzięki wysoce wykwalifikowanej i zaangażowanej w poszukiwanie najlepszych rozwiązań kadrze, którą tworzy zespół składający się z około 2800 pracowników.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu i dążeniu do zaspokojenia w pełni potrzeb naszych klientów, Grupa M&M notuje co roku wzrost wartości sprzedaży, a w ubiegłym roku obrót wszystkich Spółek na świecie wyniósł 468 milinów Euro.

Wzajemne zrozumienie, poszanowanie różnorodnych kultur, podejmowanie decyzji z respektem do środowiska naturalnego oraz wzmocnienie relacji międzyludzkich w pracy, to codzienna praktyka we wszystkich przedsiębiorstwach, które tworzą Holding Militzer & Münch na całym świecie.

FAKTY I LICZBY

Rok rozpoczęcia działalnosci:
1998

Siedziba firmy:
Annopol 3
03-236 Warszawa
Poland
Phone: +48 22 212 50 64
Fax: +48 22 212 50 92
centrala@mumnet.com

Zarząd:
Marek Ziemniewicz
Beata Antolak

Segment biznesu:
spedycja lotnicza, spedycja morska, spedycja drogowa, obsługa celna, project cargo, czartery lotnicze

Pracownicy:
Obecnie zespół firmy liczy 70 osób. Są to wysoce wyspecjalizowani eksperci w dziedzinie spedycji lotniczej, morskiej, drogowej, obsługi celnej.

Lokalizacje:
M&M air sea cargo S.A. działa w 7 lokalizacjach w 5 miastach Polski, w Warszawie, Pruszkowie, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu.

Współpraca/ Agencje:
Obsługa przesyłek realizowana jest we współpracy z zagranicznymi biurami Grupy M&M oraz z ponad 100 agentami własnej sieci, zlokalizowanymi we wszystkich ważniejszych portach lotniczych i morskich na świecie.

Teamplay

Zarząd

csm_Marek_strona_c0cb0fa4b3

MAREK ZIEMNIEWICZ

PREZES ZARZĄDU M&M AIR SEA CARGO S.A.

Absolwent wydziału Ekonomiki i Organizacji Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę w Grupie M&M rozpoczął we wrześniu 1991 roku, przechodząc wszystkie szczeble ścieżki rozwoju zawodowego. Członek Zarządu spółki M&M air sea cargo S.A. od początku jej istnienia, tj. od 1998 roku w randze Dyrektora Operacyjnego. Od stycznia 2019, wraz z odejściem poprzedniego Prezesa Wojciech Łyżwińskiego na emeryturę, powołany na funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie odpowiada za rozwój całej Grupy M&M w Polsce. Jednocześnie od czerwca 2018 członek Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

csm_beata_strona_f44f7faa44

BEATA ANTOLAK

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY M&M AIR SEA CARGO S.A.

Współpracę z firmą M&M air cargo service Polska S.A. zaczęła w roku 2000. Początkowo jako Księgowa, potem już w M&M air sea cargo S.A. jako Główna Księgowa i ostatecznie od 2017 r. Dyrektor Finansowy kształtowała obszar finansowo – księgowy Spółki. W 2019 roku dołączyła do Zarządu, obok nowego Prezesa Marka Ziemniewicza.

ZESPÓŁ

Siedemdziesięcioosobowy zespół pracowników w 7 oddziałach na terenie całej Polski, oferuje najwyższy poziom obsługi Klienta oraz pełen wolumen nowoczesnych rozwiązań transportowo – spedycyjnych, doradczo – projektowych i obsługi celnej, w każdym zakresie rzeczowym bez względu na zasięg geograficzny. Specjaliści M&M oferują wiedzę i wieloletnie doświadczenie w każdym miejscu i w każdym czasie zgodnie z potrzebami Klientów.

SYSTEM JAKOŚCI

Certyfikat Zarządzania Jakością

potwierdzający, iż M&M air sea cargo S.A. spełnia wymagania normy ISO PN-EN ISO 9001:2008. 

Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością w 2001 roku i przez kolejne lata utrzymywała certyfikat, który potwierdzał wysoki poziom świadczonych usług. 
 

W 2011 roku M&M Inetrnational Holding AG zdecydował o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg. Normy PN-EN ISO 9001: 2008 w całej Grupie M&M. W ostatnim kwartale minionego roku Spółka M&M air sea cargo S.A pozytywnie przeszła audyt zewnętrzny przeprowadzony przez LRQA Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. i tym samym dołączyła do Multicertyfikatu ISO 9001:2015 Grupy M&M uwierzytelniający jakość serwisu oferowanego przez M&M.

 

Piotr Wójtowicz 
Pełnomocnik ds. Jakości 
Tel. 22 212 50 86
Fax 22 212 50 92
E-mail: Piotr.Wojtowicz@mumnet.com

Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd M&M air sea cargo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Annopol 3, 03 – 236 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

Warszawa, 21.09.2020r.

Zarząd M&M air sea cargo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Annopol 3, 03 – 236 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

Warszawa, 19.10.2020r.

Zarząd M&M air sea cargo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Annopol 3, 03 – 236 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

Warszawa, 24.11.2020r.

Zarząd M&M air sea cargo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Annopol 3, 03 – 236 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

Warszawa, 9.12.2020r.

Zarząd M&M air sea cargo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Annopol 3, 03 – 236 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

Warszawa, 11.01.2021r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych przez M&M air sea cargo S.A.

 

1. Administrator danych osobowych

M&M air sea cargo S.A. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3, która jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123691, NIP 5222252118, REGON 012895306, Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 500.000,00 PLN.

 

2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem e-mail ochrona.danych@mumnet.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

1. w celu zawarcia umowy współpracy na podstawie Państwa zainteresowania ofertą M&M air sea cargo S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. w celu wykonania i na podstawie umowy współpracy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności dokonania rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np.:

– wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

– udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,

4. w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb Klientów M&M air sea cargo S.A., ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach M&M air sea cargo S.A., analizy finansowej Administratora, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7. w celu badania satysfakcji Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów M&M air sea cargo S.A. z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z M&M air sea cargo S.A. (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, w zakresie w jakim będzie to możliwe i zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ochrona.danych@mumnet.com

 

6. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres naszej współpracy, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.

 

7. Odbiorcy danych

1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom handlowym Administratora, czyli firmom z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy.

2. Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom i współpracownikom, a także innym podmiotom powiązanym z Administratorem. Dotyczy to następujących sytuacji:

• dostarczania i obsługi systemów i rozwiązań informatycznych używanych do przetwarzania danych przez podmioty powiązane;

• udostępniania danych kontaktowych podmiotom powiązanym;

• udostępniania danych podmiotom powiązanym w ramach współpracy i realizacji wzajemnych świadczeń z zakresu sprzedaży i zlecenia usług.

3. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające): w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy, brokerzy, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe, firmy pocztowe i kurierskie zapewniające wymianę korespondencji, podmioty zapewniające bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wobec których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych lub jego brak, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską; a w innym przypadku przy zastosowaniu zabezpieczeń prawnych i technicznych obowiązujących w Spółce, w oparciu o Państwa zgodę.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy współpracy.

 

10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w M&M air sea cargo S.A. możesz uzyskać pod adresem e-mail ochrona.danych@mumnet.com.

Webdesign & Marketing by Hirschgeweyh