Skip to content

Нашата компания

militzer-und-muench-group (22)

Портрет

„M&M Милицер и Мюнх“ е първата международна транспортна компания, която е създала свой офис в Република България. M&M е част от „Трансинвест холдинг“ АД – международна група от компании с ключови компетенции в сферите на транспорта и логистиката, финансите и финансовото консултиране, както и недвижимите имоти, с главен офис в Сен Гален, Швейцария.

M&M България стъпва уверено на българския пазар чрез три юридически лица: „М&М Милицер и Мюнх БГ“ ООД„М&М ер карго сървис България“ ООД и „Транстерминал“ ООД. M&M България е лидер в националния транспортен и спедиторски бранш. Ние сме финансово стабилен и икономически силен партньор с транзитни и акцизни банкови гаранции. Компанията предлага комплексни и компетентни транспортни и логистични услуги с цялостно национално покритие.

Официално име:
„M&M Милицер и Мюнх БГ“ ООД

Създадена на:
4-ти октомври 1991 г.

Офиси и клонове:
Централен офис: София
Клонове: Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Горна Оряховица

Дъщерна компания: „M&M ер карго сървис България“ ООД (ЕКС)

Управител: Сашо Тодоров

Служители: 120 (+ 20 от M&M ЕКС) 

Услуги:

 • Автомобилен транспорт с комплектни и групажни автомобили
 • Жп и комбиниран транспорт
 • Морски и речен транспорт,  контейнерен транспорт
 • Въздушно карго
 • Складови и митнически операции
 • Застрахователни и брокерски услуги

Специални услуги:

 • 5 склада под митнически контрол в: София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица с над 20 000 кв.м. покрита складова площ
 • Данъчен склад
 • Временно митническо складиране
 • Свободно складиране
 • Крос-докинг – претоварване на консолидирани групажи
 • Склад с комбинирана рампа за жп вагони и камиони

 

Сертификати: 

 • ОИО (Одобрен икономически оператор) – от 2010 г. – BGAEOF1211407500010
 • Одобрен получател и Одобрено място за извършване на опростени процедури – от 2011 г. – 11/BG005800/0001
 • Одобрен износител – от 2014 г.
 • ISO : 9001
 • ISO : 27001
 • Акцизна банкова гаранция за транспортен режим Т1 на стойност € 2 750 000 


Адрес:
ул. „Андрей Германов“ 11 
1336 София, България
Телефон: +359 2 984 5715
Факс:       +359 2 984 5716

 • Над 150 служители
 • Над 20 000 кв. м складова площ
 • Над 50 000 кв. м открита складова площ
 • Над 40 000 пратки обработени на годишна база
ПРЕЗ 1991 Г.
ОТ 1992 Г. ДО 1994 Г.
ПРЕЗ 1995 Г.
ПРЕЗ 1996 Г.
ПРЕЗ 1997 Г.
ПРЕЗ 2009 Г.
В НАШИ ДНИ
ПРЕЗ 1991 Г.
На 4-ти октомври 1991г. се основава "M&M Милцер и Мюнх БГ" ООД (M&M БГ) с водеща дейност автомобилен транспорт. Компанията се превръща в първия западноевропейски доставчик на транспортни и логистични услуги в България
ОТ 1992 Г. ДО 1994 Г.
М&М БГ отваря офиси в почти всички големи градове и основни гранични КПП-та в страната: Бургас, Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Враца и Горна Оряховица През 1992г. - контейнерен транспорт През 1993г. - ЖП транспорт През 1994г. - въздушен транспорт
ПРЕЗ 1995 Г.
Основава се "M&M ер карго сървис България" ООД
ПРЕЗ 1996 Г.
Застрахователни услуги
ПРЕЗ 1997 Г.
Покупка на недвижима собственост и изграждане на собствен складов терминал в София Складово-логистични дейности, управление на склад под митнически контрол и митническо агентиране на територията на страната Реализирани първи големи логистични проекти с фирми като "МЕТРО К&К", "Хилтън", "SKF" и др.
ПРЕЗ 2009 Г.
От 01.11.2009г. - началото на стратегическо партньорство с "Карголайн" Германия - сдружение на спедитори, предлагащи на територията на Европа надежден транспорт с високо качество и еднородни продукти
В НАШИ ДНИ
Пълен спектър от логистични услуги за всичките пет бизнес сегмента: автомобилен, железопътен, морски, въздушен транспорт и проекти Комплексни квалифицирани услуги с индивидуален фокус, отговарящи на западните стандарти във всяко едно отношение - както за големи международни производители, така и за търговски компании в областта на металургията, фармацевтичната индустрия, текстилната промишленост, автомобилостроенето, а също и за много малки и средни предприятия, свързани с производството на мебели, облекло и др.

Управление

Sacho Todorov

САШО ТОДОРОВ

РЕГИОНАЛЕН УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА УПРАВИТЕЛ НА "M&M МИЛИЦЕР И МЮНХ БГ" ООД УПРАВИТЕЛ НА "M&M ЕР КАРГО СЪРВИС БЪЛГАРИЯ" ООД ТОЙ Е УПРАВЛЯВАЩИЯТ СЪСОБСТВЕНИК, КОЙТО Е ОСНОВАЛ M&M ГРУПАТА В БЪЛГАРИЯ.

Компанията се ръководи от управител и финансов директор. За отделните сектори в дейността отговарят различни заместник-управители: Автомобилен транспорт Комбиниран и мултимодален транспорт Складиране и митническо посредничество Продажби и маркетинг Поради сериозния пазарен дял и огромния бизнес потенциал, въздушните пратки са отделени в дъщерна фирма -

През годините колективът на "М&М Милицер и Мюнх БГ" ООД се изгражда от мотивирани и отдадени на работата си професионалисти, за които запазването на опита и традицията, уважението и взаимопомощта, отвореността към нови предизвикателства, коректността и толерантността, гъвкавостта и постоянството са от решаващо значение за екипната работа. Неслучайно от няколко години насам девизът на "М&М Милицер и Мюнх Интернешънъл Холдинг" е: „СИЛАТА НА ЕКИПА“. Защото големите успехи се постигат преди всичко благодарение на общите координирани усилия на целия колектив в една фирма.

Качество

В М&М БГ е внедрена и се поддържа интегрирана Система за управление, сертифицирана от Lloyds Register по следните стандарти:

1)    Сертификат за одобрение ISO 9001:2015

2)    Сертификат за одобрение ISO 28000:2007

3)    Сертификат за одобрение ISO 27001:2013

Представител на ръководството за Системата на управление (СУ)

Стефани Гигова
Тел.: +359 2 984 51 28
Факс: +359 2 984 58 16
Имейл: stefani.gigova@mumnet.com

ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ: ПОЛИТИКА НА М&М БГ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БРАНШОВИ ПРЕПОРЪК НА НСБС

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ (GDPR)

Съобщение на М и М Милицер и Мюнх ООД за поверителност на данните

 

1. В какви случаи М и М Милицер и Мюнх ООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

 

·         Когато като наш клиент или партьор/контрагент, трябва да Ви издадем фактура или друг документ, или да Ви доставим поръчан от Вас товар/стока, да Ви посети наш служител или друго.

·         Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.

·         Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на М и М Милицер и Мюнх ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете, или сте били наш служител.

·         Когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси и складово – терминалната база в София (ул. Андрей Германов, № 11), или в близост до нея.

·         Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

 

2. Защо М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва ваши лични данни?

 

М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношението помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на М и М Милицер и Мюнх ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на М и М Милицер и Мюнх ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

 

                    

Правни основания

Дейности, действия, интереси

Законни бизнес цели

Стопанска дейност на М и М Милицер и Мюнх ООД

Сключване и/или за изпълнение на договор

·         Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;

·         Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност

Спазване на правни задължения

·         Изпълнение на задължения  на М и М Милицер и Мюнх ООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;

·         Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;

·         Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;

Получено Ваше съгласие

За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др

 

 

3. Какви видове лични данни обработва на М и М Милицер и Мюнх ООД?

 

В зависимост от конкретната цел, М и М Милицер и Мюнх ООД може да обработва различни категории данни:

·         Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, за доставка на товар/пратка, за куриер).

·         Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго.

·         Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера.

 

За наши служители по трудови/граждански договори:

·         Физическа идентичност: име, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;

·         Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;

·         Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;

·         Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризация, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;

·         Съдимост, при нужда само в случаите когато е необходимо.

 

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

 

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

·         Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

·         Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

·         Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

·         Видео изображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват до 60 дни, след което се изтриват.

·         Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

 

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

 

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактна форма на www.mumnet.com и e-mail адрес: mumbgso@mumnet.com или на нашия адрес: София, ул. Андрей Германов № 11.

 

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

 

Достъпът до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на М и М Милицер и Мюнх ООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такъв достъп могат да имат:

·         Самите субекти на лични данни – до своите данни;

·         Оторизирани служители на М и М Милицер и Мюнх ООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;

·         Обработващи лични данни от името на М и М Милицер и Мюнх ООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, друго;

·         Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

 

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни?

 

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

 

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни?

 

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

·         мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

·         мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

·         редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши партньори/контрагенти, както и трети лица.

 

9. Как можете да подадете жалба?

 

·         За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

 

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg        Website: www.cpdp.bg

 

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси, свързани с поверителност на лични данни?

 

e-mail адрес: mumbgso@mumnet.com или на нашия адрес: София, ул. Андрей Германов, № 11.

 

11. Кои сме ние и как да ни намерите?

 

М и М Милицер и Мюнх ООД, ЕИК 121140750

Седалище и адрес на управление: 1336 – София; ул. Андрей Германов № 11

Уебсайт: www.mumnet.com e-mail: mumbgso@mumnet.com

Телефон: +359 2 9845715, +359 2 9845128